demo

1Wypełnij stronę: po lewej napisz, kto przesyła kartkę i do kogo, po prawej wpisz, ile lat kończy twój przyjaciel. Cyfrę weź w kółeczko.

2Wydrukuj kartkę. Poproś kogoś dorosłego, żeby ją wyciął.

3Narysuj coś ładnego.

4Ostrożnie złóż kartkę wzdłuż linii przerywanej. Wyślij ją.

card
DRUKOWANIE